// identify visitor if(!empty($visitor_id) && (false === $db->selectValue("select Visitor_ID from {$tblPref}Visitor where Visitor_ID = ".$visitor_id))) unset($visitor_id); if(empty($visitor_id)) { $ip = getIP(); $visitor_id = $db->selectValue( "select Visitor_ID ". "from {$tblPref}Visitor ". "where IP = '$ip'" ); if(false === $visitor_id) { $visitor_id = $db->insert( "{$tblPref}Visitor", array("IP" => $ip) ); //debug("New visitor detected: '$ip' => $visitor_id"); } //else debug("Identified visitor by IP: $ip"); } //else debug("Identified visitor by cookie: $visitor_id"); // save visitor_id in cookies setcookie("visitor_id", $visitor_id, time()+12*30*86400); // identify referer if exists if(!empty($HTTP_REFERER) && !preg_match("`".__CFG_MAIN_HTTP_ROOT."`", $HTTP_REFERER)) { $referer_id = $db->selectValue( "select Referer_ID ". "from {$tblPref}Referer ". "where Referer = lower('$HTTP_REFERER')" ); if(false === $referer_id) $referer_id = $db->execute( "insert into {$tblPref}Referer (Referer) ". "values (lower('$HTTP_REFERER'))" ); } else $referer_id = 0; // save visit data if(!$sid->assigned("visit_id")) $sid->assign( "visit_id", $db->insert( "{$tblPref}Visit", array( "Visitor_ID" => $visitor_id, "Referer_ID" => $referer_id, "VisitDateTime" => date("Y-m-d H:i:s") ) ) ); // retrieve subjects list $tpl->assign( "subjects", $db->selectValues( "select t.Translation, sb.Subject_ID ". "from {$tblPref}Subject sb, ". "{$tblPref}StrConst s, {$tblPref}StrConstTranslation t ". "where s.Index_ID = sb.Subject_ID ". "and s.VarName = 'Subject' ". "and s.Constant_ID = t.Constant_ID ". "and t.Encoding_ID = ".$encoding_id." ". "order by t.Translation", "Subject_ID" ) ); $tpl->assign("search_for", empty($search_for) ? "" : $search_for); $tpl->assign("search_subject", empty($search_subject) ? 0 : $search_subject); // get member points balance if($sid->assigned("user")) $tpl->assign( "points_left", $db->selectValue( "select Points ". "from {$tblPref}Member ". "where Member_ID = ".$sid->fetch_property("user", "Member_ID") ) ); // process login notifications $tpl->assign( "username", $sid->assigned("username") ? $sid->fetch("username") : (empty($_COOKIE[$area."_username"]) ? "" : $_COOKIE[$area."_username"]) ); if($sid->assigned("username")) $sid->unassign("username"); $tpl->assign( "password", empty($_COOKIE[$area."_password"]) ? "" : $_COOKIE[$area."_password"] ); $tpl->assign("login_notice", $sid->assigned("login_notice") ? $sid->fetch("login_notice") : ""); if($sid->assigned("login_notice")) $sid->unassign("login_notice"); $scroller_ads = empty($scroller_ads) ? 0 : $scroller_ads; if($scroller_ads<3) { $tpl->assign('show_scroller_ads', 1); setcookie('scroller_ads', ++$scroller_ads, time()+1296000, "/"); // 15 days } include_once(__CFG_PATH_SRC.$pg.".".$act.".php"); ?> Slinkoju.lv - Sākums
Slinkoju.lv
Meklēt 

Temats   

Kas ir slinkoju.lv
slinkoju.lv – referāti, esejas, diploma un kursa darbi.
slinkoju.lv, ir lielākā datu bāze Latvijā, kura piedāvā lietot vairāk nekā 6000 darbu.
Pārskati mūsu referātus pēc tematu saraksta.
Kā lietot slinkoju.lv
Kā apskatīt darbus?
Ja Tev ir vēlēšanās lietot mūsu datu bāzi, Tev sākumā ir jāpiereģistrējas

Kapēc es varu redzēt tikai pirmos 40 vardus?
Pirmie 40 vārdi ir bez maksas. Citi maksā punktus.

Kā dabūt punktus?
Ir 2 varianti, kā saņemt punktus:
1. Atsūtīt darbus pašam. Tev jāpieslēdzas sistēmai un jāiet uz sadaļu “atsūtīt darbus”
2. Punktus var nopirkt ar īsziņas (SMS) palīdzību. Tev jāpieslēdzas sistēmai un jāiet uz sadaļu ”nopirkt punktus”, tālāk rīkojies pēc norādītajām instrukcijām.Ja tomer Tev vēl ir jautājumi, izlasi sadaļu palīdzība - Tur atradīsi visbiežāk uzdotos jautājumus
Pēdējās 20 esejas
Galvenie 5 temati
Dati netika atrasti Dati netika atrasti
Bezmaksas sludinājumi
Dati netika atrasti


Pirmdiena Novembris 19, 2018