// identify visitor if(!empty($visitor_id) && (false === $db->selectValue("select Visitor_ID from {$tblPref}Visitor where Visitor_ID = ".$visitor_id))) unset($visitor_id); if(empty($visitor_id)) { $ip = getIP(); $visitor_id = $db->selectValue( "select Visitor_ID ". "from {$tblPref}Visitor ". "where IP = '$ip'" ); if(false === $visitor_id) { $visitor_id = $db->insert( "{$tblPref}Visitor", array("IP" => $ip) ); //debug("New visitor detected: '$ip' => $visitor_id"); } //else debug("Identified visitor by IP: $ip"); } //else debug("Identified visitor by cookie: $visitor_id"); // save visitor_id in cookies setcookie("visitor_id", $visitor_id, time()+12*30*86400); // identify referer if exists if(!empty($HTTP_REFERER) && !preg_match("`".__CFG_MAIN_HTTP_ROOT."`", $HTTP_REFERER)) { $referer_id = $db->selectValue( "select Referer_ID ". "from {$tblPref}Referer ". "where Referer = lower('$HTTP_REFERER')" ); if(false === $referer_id) $referer_id = $db->execute( "insert into {$tblPref}Referer (Referer) ". "values (lower('$HTTP_REFERER'))" ); } else $referer_id = 0; // save visit data if(!$sid->assigned("visit_id")) $sid->assign( "visit_id", $db->insert( "{$tblPref}Visit", array( "Visitor_ID" => $visitor_id, "Referer_ID" => $referer_id, "VisitDateTime" => date("Y-m-d H:i:s") ) ) ); // retrieve subjects list $tpl->assign( "subjects", $db->selectValues( "select t.Translation, sb.Subject_ID ". "from {$tblPref}Subject sb, ". "{$tblPref}StrConst s, {$tblPref}StrConstTranslation t ". "where s.Index_ID = sb.Subject_ID ". "and s.VarName = 'Subject' ". "and s.Constant_ID = t.Constant_ID ". "and t.Encoding_ID = ".$encoding_id." ". "order by t.Translation", "Subject_ID" ) ); $tpl->assign("search_for", empty($search_for) ? "" : $search_for); $tpl->assign("search_subject", empty($search_subject) ? 0 : $search_subject); // get member points balance if($sid->assigned("user")) $tpl->assign( "points_left", $db->selectValue( "select Points ". "from {$tblPref}Member ". "where Member_ID = ".$sid->fetch_property("user", "Member_ID") ) ); // process login notifications $tpl->assign( "username", $sid->assigned("username") ? $sid->fetch("username") : (empty($_COOKIE[$area."_username"]) ? "" : $_COOKIE[$area."_username"]) ); if($sid->assigned("username")) $sid->unassign("username"); $tpl->assign( "password", empty($_COOKIE[$area."_password"]) ? "" : $_COOKIE[$area."_password"] ); $tpl->assign("login_notice", $sid->assigned("login_notice") ? $sid->fetch("login_notice") : ""); if($sid->assigned("login_notice")) $sid->unassign("login_notice"); $scroller_ads = empty($scroller_ads) ? 0 : $scroller_ads; if($scroller_ads<3) { $tpl->assign('show_scroller_ads', 1); setcookie('scroller_ads', ++$scroller_ads, time()+1296000, "/"); // 15 days } include_once(__CFG_PATH_SRC.$pg.".".$act.".php"); ?> Slinkoju.lv - Palīdzība
Slinkoju.lv
Meklēt 

Temats   

Palīdzība
Visbiežāk uzdotie jautājumi!

1.Kā izdzēst profilu?
Personai jasazinās ar Adminu, jo tikai adminam ir tiesības dzēst vai labot profilus.

2.Kā izdzēst darbu no slinkoju.lv saita?
Personai jāsazinas ar Adminu, jo tikai adminam ir tiesības dzēst un labot darbus.

3.Ko darīt, ja saitā slinkoju.lv ieraugu savu rakstītu darbu? Kā izdzēst?
Sazinieties ar Adminu.

4.Cik ilgu laiku aizņem darbu apstiprināšana vai noraidīšana?
Darbu apstiprināšana vai noraidīšana aizņem līdz pat 10 min.

5.Kādi ir darba noraidīšanas iemesli?
1.) Nepareizs darba saturs.
2.) Neatbilstošs darbs tēmai.
3.) Nepilnvērtīgs darbs (tikai kāda daļa no darba, piem., saturs).
4.) Pārāk īss darbs (līdz 400 vārdiem)

6.Kur ir iespējams augšupielādēt darbus?
Saita kreisajā stūrī atrodas funkcija “Augšupielādēt esejas”.

7.Kādā formātā drīkst ievietot darbus?
Mēs atbalstam tikai Doc (MS Word) formatus un vienkāršos TXT failus, neko citu. Doc faili tiks automātiski sadalīti.

8.Ievietoju darbu, bet nesaņēmu punktus?
Punkti netiek ieskaitīti uzreiz pēc darba augšupielādes. Tie tiek ieskaitīti tikai pēc vairākiem pozitīviem citu lietotāju apstiprinājumiem.

Admina e-pasts:
slinkoju_admin@inbox.lv


Pirmdiena Novembris 19, 2018